GloballySustainable Kalkınma 2 Multidisipliner Araştırma ve Yenilik (MRIGSD)

new one The 2nd Multidisciplinary Research and Innovation for Globally Sustainable Development (MRIGSD)newMRIGSD PaperFormat Instructions (1)

15/12/2015
608 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü
34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul
Tel: 0 (212) 440 00 00