Birim Çalışanları

- Gelen-Giden Öğrenciler / Misafir Araştırmacılar için: iu.international@istanbul.edu.tr 

- MOU için: mou@istanbul.edu.tr

Koordinatörlük 

  • Doç. Dr. Ayşe Zişan FURAT

           Kurum Koordinatörü

           0212 440 00 00 - 10090


  • Öğr. Gör. Deniz ÇELİK

            Ofis Sorumlusu

            0212 440 00 00 -12920

 

  •  Pelin YUR

             0212 440 00 00 -

Adres:

İkili-Çoklu İlişkiler Kurum Koordinatörlüğü 

Uluslararası Akademik İlişkiler Binası

İstanbul Üniversitesi, Merkez Kampüs, , 34452 Beyazıt, Fatih-Istanbul