Hakkımızda

İstanbul Üniversitesi Uluslararasılaşma Politikası için tıklayınız.


- Gelen-Giden Öğrenciler / Misafir Araştırmacılar için: iu.international@istanbul.edu.tr 

- Antlaşmalar ile ilgili bilgi almak için: mou@istanbul.edu.tr

Koordinatörlük 

  • Dr. Öğr. Üyesi Özgür ORAL

             Kurum Koordinatörü

    

  • Öğr. Gör. Deniz ÇELİK

            Ofis Sorumlusu

            0212 440 00 00 -10090


  • Öğr. Gör. Ayşegül Ünal       ​

            Ofis Sorumlusu

            0212 440 0000-10091

  •  Pelin YUR
             Yazı İşleri

             0212 440 0000-12920

           

Adres:

İkili-Çoklu İlişkiler Kurum Koordinatörlüğü 

Uluslararası Akademik İlişkiler Binası

İstanbul Üniversitesi, Merkez Kampüs, , 34452 Beyazıt, Fatih-İstanbul