Başvuru ve Formlar

İŞBİRLİĞİ PROTOKOLLERİ KAPSAMINDA

GELEN ÖĞRENCİ/ÖĞRETİM ELEMANI PROSEDÜRÜ

 

 1- Araştırma, eğitim, gözlem, ziyaret, bilgi ve görgü artırma vb. kapsamında yurt dışından üniversitemize gelmek isteyen öğrenci/öğretim elemanı, Uluslararası Akademik İlişkiler Kurulu(UAİK)’na başvuruda bulunur.

 2- Üniversitemize gelmek isteyen öğrenci/öğretim elemanı ile ilgili kabul ve davet yazıları UAİK tarafından yazılır.

 3- Başvuru Kurul gündeminde görüşülür. Kurulun kararı olumlu ise üniversitemizin ilgili birimine konu ile ilgili görüş sorulur.

 4- Birim kararı olumlu ise, gelen kişiye danışmanlık yapacak kişi bilgisi ile birlikte UAİK’e yazılı olarak bildirilir. UAİK, başvurusunun kabul edildiğini öğrenci/öğretim elemanına yazı ile bildirir.

 5- İlgili birimin görüşü olumsuz ise, UAİK’e yazılı olarak bildirir, başvuru sahibine sonuç UAİK tarafından yazılı olarak iletilir.

 6 -Gerekli yazışma ve hazırlıkların zamanında tamamlanabilmesi için başvuruların geliş tarihinden en geç 2 ay önce yapılmış olması gerekmektedir.

 7- Kontenjanlar, ilgili birimin ve üniversitenin şartlarının uygunluğuna göre belirlenir.


* Gerekli Belgeler:

Başvuru Formu (http://mou.istanbul.edu.tr/)

Kendi üniversitesinden resmi mektup

Transkript(öğrenci için)

Pasaport fotokopisi

Üniversitemizin karşı üniversiteye göndermiş olduğu kabul mektubu