MOU Harici Gelen / Giden Öğrenci / Öğretim Elemanı

Anlaşma dışı gelen öğrenci/öğretim elemanı

Yurt Dışından Başvuran Öğrenci/Öğretim Elemanlarının Kabul Esasları:

  1. Araştırma, eğitim, gözlem, ziyaret, bilgi ve görgü artırma vb. kapsamında yurt dışından üniversitemize gelmek isteyen öğrenci/öğretim elemanı, Uluslararası Akademik İlişkiler Kurulu’na(UAİK) başvuruda bulunur.
  2. Üniversitemize gelmek isteyen öğrenci/öğretim elemanı ile ilgili kabul ve davet yazıları UAİK tarafından yazılır.
  3. Başvuru Kurul gündeminde görüşülür. Kurulun kararı olumlu ise üniversitemizin ilgili birimine konu ile ilgili yazılı görüş sorulur.
  4. Birim kararı olumlu ise, gelen kişiye danışmanlık yapacak kişi bilgisi ile birlikte birimden UAİK’e yazılı olarak bildirilir. UAİK, başvurusunun kabul edildiğini öğrenci/öğretim elemanına yazı ile bildirir.
  5. İlgili birimin görüşü olumsuz ise, birimden UAİK’e yazılı olarak bildirilir.Başvuru sahibine sonuç UAİK tarafından yazılı olarak iletilir.
  6. Gerekli yazışma ve hazırlıkların zamanında tamamlanabilmesi için başvuruların geliş tarihinden en geç 2 ay önce yapılmış olması gerekmektedir.
  7. Kontenjanlar, ilgili birimin ve üniversitenin şartlarının uygunluğuna göre belirlenir.