MOU Kapsamında Giden Öğrenci / Öğretim ElemanıGiden öğrenci/öğretim elemanı

İŞBİRLİĞİ PROTOKOLLERİ KAPSAMINDA

GİDEN ÖĞRENCİ/ÖĞRETİM ELEMANI PROSEDÜRÜ

1.Giden öğrenci/öğretim elemanı İstanbul Üniversitesi ile diğer üniversite arasındaki İşbirliği Protokolü çerçevesinde değişimden yararlanabilir.

2.Öncelikle gidecek olan öğrenci/öğretim elemanı kendi Birimine (Fakülte-Yüksekokul-Meslek Yüksekokulu-Enstitü) yazılı olarak başvuruda bulunur. Birim kararı olumlu ise (Fakülte-Yüksekokul-Meslek Yüksekokulu-Enstitü) gidecek öğrenciyi gerekli tüm belgeleri*  ile birlikte Uluslararası Akademik İlişkiler Kurulu’na yazılı olarak bildirir.

  1. Konu Uluslararası Akademik İlişkiler Kurulu gündeminde görüşülür.
  2. Kurul kararı olumlu ise öğrenci/öğretim elemanı resmi yazı ile karşı tarafa bildirilir.

* Gerekli Belgeler:

  • Başvuru Formu (http://mou.istanbul.edu.tr/)
  • Bağlı bulunduğu birime ait olumlu Kurul Kararı
  • Transkript(öğrenci için)
  • Pasaport fotokopisi